ศาลจังหวัดยะลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
***
 1. ประกาศ เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการการส่งคำคู่ความ หรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศศาลจังหวัดยะลา
 1. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559
 2. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
 3. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 21 รายการ
 4. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างในการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลจังหวัดยะลา เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 48000 btu จำนวน 4 เครื่อง เครื่องฟอกอากาศขนาด 500 cfm จำนวน 1 เครื่อง
 6. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 7. เพิ่มเติมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 8. เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารศาลจังหวัดยะลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 44
อ.1252/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1837/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ค.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1794/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1795/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2599/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.872/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.873/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.307/60
ไกล่เกลี่ย/นัดชี้/นัดพร้อม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.309/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1738/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1758/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1902/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2006/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1174/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1175/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1176/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1177/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1178/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1179/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1180/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1181/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1182/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1183/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1184/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1185/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1186/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1187/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1188/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2010/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2595/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2596/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.864/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.865/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.866/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.867/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.308/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.310/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1796/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1797/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3132/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.305/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.306/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.314/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ