ศาลจังหวัดยะลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ***
 1. ประกาศ เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการการส่งคำคู่ความ หรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

 3. ประกาศศาลจังหวัดยะลา
 4. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559
 5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
 6. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 21 รายการ
 7. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 8. เรื่อง สอบราคาจ้างในการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลจังหวัดยะลา เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 48000 btu จำนวน 4 เครื่อง เครื่องฟอกอากาศขนาด 500 cfm จำนวน 1 เครื่อง
 9. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 10. เพิ่มเติมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 11. เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารศาลจังหวัดยะลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 12. ใบสมัคร
 13. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 14. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา
 15. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 16. ประกาศ
 17. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย
 18. ศาลจังหวัดยะลา เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

เอกสารอื่นๆ
  สถิติคดีศาลจังหวัดยะลา
 1. สถิติคดีประจำปี พ.ศ.2558

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
อ.1072/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1195/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.1352/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะป
ห้องพิจารณาที่ -
อ.178/46
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3021/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3368/59
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3706/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.646/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)