ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ศาลจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มที่ ๑)

ศาลจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มที่ ๑)


เอกสารแนบ