ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ศาลจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดยะลา


เอกสารแนบ