ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ศาลจังหวัดยะลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ

ศาลจังหวัดยะลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ  ได้เดินทางมาตรวจราชการ


เอกสารแนบ