ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ บริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 3

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ บริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 3


เอกสารแนบ