ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ศาลจังหวัดยะลา เข้าร่วมศึกษา ดูงาน ในส่วนสนับสนุนการปฏิบัติ (ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ) และในส่วนสืบสวนสอบสวน (ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ซักถาม 1 และ 2 )

ศาลจังหวัดยะลา เข้าร่วมศึกษา ดูงาน ในส่วนสนับสนุนการปฏิบัติ (ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ) และในส่วนสืบสวนสอบสวน (ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ซักถาม 1 และ 2 )


เอกสารแนบ