ศาลจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -- ศาลจังหวัดยะลา -- Yala Provincial Court -- โทรศัพท์ 073-220750 โทรสาร 073-217074

ศาลจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับ – ส่ง พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 47

ศาลจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับ – ส่ง  พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 47


เอกสารแนบ